Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Passaments de comptes (comptes corrents)
  Administració del patrimoni i comptabilitat: comptabilitat: passaments de comptes/comptes corrents.
 • Passaments de comptes (comptes corrents)
  Administració del patrimoni i comptabilitat: comptabilitat: passaments de comptes/comptes corrents.
 • Correspondència
  Correspondència: destinatari: Maria Lluïsa Riba Cassany.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Guillem Areny, comerciant d'Ordino, a favor de Joan Rossell, agricultor d'Ordino, en relació a una demanda sobre els drets d'unes terres anomenades Colties de Vidal, sentenciada contra dit Joan Rossell.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Caterina Vidal, vda. i la seva filla Maria Vidal d'Ordino, a favor d'Antoni Rossell (a) Vidal, gendre i marit respectivament, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Pere Sabater (a) Rossell, hereu de casa Rossell de Llorts, a favor de Guillem Jalme (a) Vilar de la Cortinada, en concepte del dot de la seva tia Jaumina Vilar (a) Rossell.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Antoni Rossell (a) Vidal d'Ordino, a favor del seu germà Joan Rossell d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Peyrona Babot, a favor del seu germà Antoni Babot, hereu de casa Babot d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca firmada per Pere Rossell d'Ordino, a favor de Joan Sabater de Sispony, de Pere Antoni Rossell de l'Aldosa i de Guillem Areny d'Ordino, tots tres curadors dels pubills de Joan Rossell, en concepte de pagament de dot així com de drets paterns.
 • Crèdit i endeutament
  Administració del patrimoni i comptabilitat: crèdit i endeutament: debitoris.
 • Crèdit i endeutament
  Administració del patrimoni i comptabilitat: crèdit i endeutament: debitoris.