Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

  • Manual
  • Registre
  • Petició de Pere Sança i Pere Batlle, d'Andorra la Vella, en representació dels andorrans, requerint a Vicenç Morató, batxiller en decrets, canonge i capellà de Sant Ot, oficial d'Urgell i vicari general, que administri justícia en el litigi tingut amb Joan Barrier, procurador d'Aldonsa, vídua de Berenguer d'Ortafà i tutora dels seus fills, no presentat a judici el dia assignat.
  • Comptes dels anys 70.
  • Demanda de fusta, adreçada al Comú d'Andorra, feta per Joan Santuré (a) Ribot d'Engordany, per fer dos rastells. Conté el decret del comú.
  • Demandes de fusta, adreçades al Comú d'Andorra, fetes pels següents veïns de la parròquia: - 1/ Josep Guardiet, per dur a terme unes reparacions - 2/ Josep Cuberes, veí de la vila d'Andorra. - 3/ Bentura Casanobes, veí de la vila d'Andorra, per fer obres. - 4/ Anton Tarres, per fer cóms. - 5/ Joan Ambaulle, per fer un cobert. - 6/ Josep Puig, veí d'Escaldes, per acabar unes obres. Contenen els decrets del comú.
  • Demanda de fusta, adreçada al Comú d'Andorra, feta Federic Soldevila, veí d'Andorra, per edificar una casa.
  • Còpia autoritzada de diverses concessions d'ordre judicial i fiscal fetes per Gastó I, comte de Foix, a les valls d'Andorra.