Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Crèdit i endeutament
  Administració del patrimoni i comptabilitat (1612-1990): crèdit i endeutament: debitoris.
 • Crèdit i endeutament
  Administració del patrimoni i comptabilitat (1612-1990): crèdit i endeutament: debitoris.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Guillem Areny, comerciant d'Ordino, a favor de Joan Rossell, agricultor d'Ordino, en relació a una demanda sobre els drets d'unes terres anomenades Colties de Vidal, sentenciada contra dit Joan Rossell.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Caterina Vidal, vda. i la seva filla Maria Vidal d'Ordino, a favor d'Antoni Rossell (a) Vidal, gendre i marit respectivament, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Pere Sabater (a) Rossell; hereu de casa Rossell de Llorts, a favor de Guillem Jalme (a) Vilar de la Cortinada, en concepte del dot de la seva tia Jaumina Vilar (a) Rossell.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Antoni Rossell (a) Vidal d'Ordino, a favor del seu germà Joan Rossell d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Peyrona Babot, a favor del seu germà Antoni Babot, hereu de casa Babot d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca firmada per Pere Rossell d'Ordino, a favor de Joan Sabater de Sispony, de Pere Antoni Rossell de l'Aldosa i de Guillem Areny d'Ordino; tots tres curadors dels pubills de Joan Rossell, en concepte de pagament de dot així com de drets paterns.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Guillem Rossell (a) Bons de Pal, a favor del seu germà Joan Rossell d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Monserrat Bons i Maria Rossell (a) Bons, de Fontaneda, a favor de Joan Rossell d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Ramon Guiem i Joana Rossell, cònjuges d'Ordino, a favor de Joan Rossell; sogre i pare respectivament, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Pere Bonit del Vilar, a favor de Joan Rossell d'ordino, en concepte del dot de la seva mare Peyrona Rossell (a) Bonida.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Bernat Rossell (a) Casal de les Bons, a favor del seu nebot Joan Rossell d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada pels cònjuges de la Cortinada Antoni Vilar i Antònia, a favor del seu gendre Guillem Jalme (a) Vilar, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada pels cònjuges Jaume Areny i Joana i llur fill Miquel, d'Erts, a favor d'Antoni Rossell, en concepte de pagament del dot de la seva filla Joana Rossell, dona de Miquel Areny.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Bartomeua Rossell, dona de Joan Giberga de l'Aldosa, a favor del seu germà Antoni Rossell d'Ordino, en concepte de dot i renuncia als drets sobre Casa Rossell. Àpoca signada per Joana Rossell, dona de Miquel Areny d'Erts, a favor del seu germà Antoni Rossell d'Ordino, en concepte de dot.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Joan Cases (a) de la Capella, de Siguer, com a procurador de Pere Pales, a favor d'Antoni Rossell, en concepte de pagament dels drets que dit Pales tenia sobre un prat anomenat de la Roca; prat que havia esta venut pel seu pare Oliver Pales a Joan Rossell i Joan Rossell, avi i pare de dit Antoni.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Joan Pales de l'Aldosa, a favor d'Antoni Rossell d'Ordino, en concepte de pagament d'un prat anomenat Pales de Llorts.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca pel pagament del dot, firmada per Antònia Vilar, filla de Joan Ramon Vilar de la Cortinada, a favor del seu marit Antoni Cella.
 • Crèdit i endeutament
  Debitori, firmat per Pere Vilar de la Cortinada, en concepte de dot de la seva filla Margarida, a favor del seu gendre Ramon de Soldevila.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Venda perpètua atorgada per Pere Borras de la Massana, a favor de Pere Rossell d'Ordino, d'un prat anomenat la Costa, situat al terme de la Massana. Segueix l'àpoca de la transacció.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Bernat de la Call de Segudet, a favor de Joan Rossell d'Ordino, en concepte del dot de la seva dona Joana Rossell.
 • Àpoques / cartes de pagament
  Àpoca signada per Joana, dona de Bernat de la Call de Segudet, a favor del seu pare Joan Rossell d'Ordino, en concepte de dot.