Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Església
  Feudalisme
  Acta de consagració de l’església de Sant Romà de les Bons.
 • Privilegis
  Política i govern
  Institucions
  Dret consuetudinari
  Francesc [de Tovià], bisbe d'Urgell, a petició dels prohoms de les valls d'Andorra, legitima l'òrgan del Consell de la Terra, de manera que, anualment, es puguin elegir certes persones que tinguin cura dels afers de les valls. Al mateix temps, i també en resposta a una petició, disposa que cap habitant d’Andorra considerat innocent en judici hagi de pagar al notari o al saig de les valls per raó d’informacions, inquisicions i processos.
 • Privilegis
  Institucions
  Política i govern
  Lluís XIII, rei de França i consenyor de les valls d’Andorra, confirma els privilegis concedits a les valls d'Andorra pels seus predecessors.
 • Privilegis
  Política i govern
  Dret consuetudinari
  Confirmació dels privilegis per part de Caterina de Navarra, comtessa de Foix.
 • Privilegis
  Institucions
  Política i govern
  Confirmació de privilegis d’Enric IV, comte de Foix i rei de França.
 • Privilegis
  Institucions
  Política i govern
  Dret consuetudinari
  Ramon Oliba de Llorts, Guillem Ricard de Canillo i Joan Torrens de Pal, síndics i procuradors de les universitats d'Andorra, atesa la incompareixença dels veguers per celebrar corts, apel·len al bisbe d’Urgell i al comte de Foix pels perjudicis que els causen els oficials de les corts d’Andorra en no respectar diversos costums practicats d’antuvi pels homes de les valls d’Andorra.
 • Dret consuetudinari
  Feudalisme
  Institucions
  Política i govern
  Privilegis
  Sentències arbitrals
  Primer pariatge d'Andorra. Sentència arbitral entre Pere d’Urg, bisbe d’Urgell, i Roger Bernat III, comte de Foix i vescomte de Castellbó, on s'instauren les institucions que regiran Andorra i s'acorden qüestions sobre la sobirania del territori.